Postavitev polavtomatizirane briketirne linije za izdelavo kvadratnih briketov

POVZETEK

Podjetje je v letu 2017 uspešno kandidiralo na javnem razpisu za postavitev briketirne linije. Investicja v izdelavo kvadratnih briketov je bila potrebna zaradi proizvedene velike količine žagovine, katera je pred postavitvijo linije v podjetju predstavljala prostorski problem. Z zagonom nove briketirne linje žagovina predstavlja v podjetju novo delovno mesto ter snovno in finančno učinkovitost.

OPIS

Podjetje Kljun International d.o.o. se ukvarja z izdelavo končnih produktov pohištva in velikoserijsko proizvodnjo komponet za sedežne garniture, postelje, omare itd.. Pri izdelavi omenjenih komponent, katere so v 90% izdelane iz bukovega lesa, nastaja veliko kvalitetne žagovine, katera je zelo primerna za izdelavo briketov za kurjavo. Iz navedenega razloga se je podjetje odločilo za investicijo v postavitev nove briketirne linije za izdelavo pravoktonih briketov »RUF« je podjetje prejelo sofinanciran delež iz naslova opreacije Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.
V ta namen izdelave pravokotnih bukovih briketov je podjetje zaposlilo delavca, kateri skrbi za nemoteno delovanje linije in opravlja vsa potrebna dala, da je produkt max. Kakovosten.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost podjetja je velikoserijska izdelava polizdelkov oz. t.i. komponet pohištva. V letu 2017 smo razvili končne produkte (mize, klubske mize nočne omarice) z lastnim dizajnom.
S predmetno investicijo se je okrepila prav tako pomembna dejavnost podjetja - pred industrijske predelave lesa, torej prodaja biomase (lesnih briketov).

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

PRIČAKOVANI REZULTATIhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/

Kontakti

SLOVENIJA

Sedež

KLJUN international d.o.o

Obrtna cona Ugar 17, 1310 Ribnica Slovenija

Telefon: +386 01/83 63 126

email: info@kljun.si

SLOVENIJA

Proizvodnja

KLJUN international d.o.o

Obrtna Cona ugar 17 1310 Ribnica Slovenija

Telefon: +386 01/83 63 126

HRVAŠKA

KLJUN international d.o.o

Kušlanova 27, 10000 Zagreb Hrvaška

Telefon: +385 (0)1/6443-700

SRBIJA

KLJUN international d.o.o

Nakrivanj bb, 16203 Leskovac, Vučje

Telefon: +381 (69) 230 13 12