Podatki o Investitorju

      

 

Naziv končnega prejemnika:

 

Kljun International uvoz in izvoz d.o.o.

 

Naslov končnega prejemnika:

 

Sajevec 8A, 1310 Ribnica

 

Davčna številka končnega prejemnika:

 

62278266

 

Podatki o projektu

      

 

Naziv projekta:

 

Kljun povečanje kapacitet in krožni poslovni model

 

Kratek naziv projekta:

 

KLJUN EKO

 

Šifra projekta NRP:

 

2130-23-7629

Namen investicije

Namen investicije je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa v Kljun International z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki.

Splošni cilj investicije

Osnovni cilj investicije je povečati kapacitete proizvodnje Kljun International d.o.o. za večjo izrabo lesa ter hitrejšo proizvodnjo.

Informacija o viru financiranja:

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.