Program razvoja podeželja

 

CILJ

Naložba v napravo za normalno-temperaturno (komorsko) sušenje lesa

REZULTATI

1. Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanje in razvoj malih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Vpodjetju Kljun International d.o.o. je naložba v napravo za normalno-temperaturno (komorsko) sušenje lesa ustvarila 1 novo delovno mesto in omogočila podjetju novo dejavnost in sicer lastno sušenje osnovne surovine - lesa. Kot rezulta bo torej podjetje lahko ceneje kupovalo surov, nesušen les za svoje izdelke, ker ima kapacitete za lastno sušenje lesa.

2. Obenem je rezultat olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov. Sušilno komoro bomo ogrevali z lastnimi odpadki kateri so stranski produkt čeljenja elementov lesa, desk.

POVZETEK

Podjetje je s pomočjo sofinanciranja Evropske unije in Republike Slovenije v sklopu Programa Razvoja Podeželja in Podukrepa 8.6. investiralo v napravo za normalno-temperaturno (komorsko) sušenje lesa. Namen investicije je omogočiti podjetju lastne kapacitete za sušenje lesa in posledično znižati nabavno ceno nakupa surovin - torej lesa, ki ga sedaj lahko kupujemo nesušenega. Kot gorivo za delovanje sušilnice uporabljamo lastne odpadke - torej žaganje in odstržke, ki nastajajo pri proizvodnji lastnih lesenih polizdelkov, tako da tudi proces sušenja lahko sedaj opravljamo cenovno zelo učinkovito.

Investicija je bila zaključena v letu 2021.

Višina sofinanciranja je 39.960,00 EUR, kar predstavlja 40% celotne investicije.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/