_sklad_za_regionalni_razvoj

INVESTICIJA V MODERNIZACIJO TEHNOLOGIJE IN RAZVOJ LASTNIH PROIZVODOV - KLJUN MIZICE

 

POVZETEK

Podjetje je v letu 2016 uspešno kandidiralo na javnem razpisu za investicijo v razvoj novega proizvoda in v nakup nove proizvodne linije. Investicija predstavlja v podjetju vstop na trg izdelave končnih izdelkov z večjo dodano vrednostjo in je pogoj za nadaljnjo širitev na tuje trge. Razvoj novega izdelka in postavitev nove proizvodne linije predstavlja v podjetju nova delovna mesto ter energetsko, snovno in finančno učinkovitost. 

OPIS

Podjetje Kljun International d.o.o. se ukvarja z izdelavo končnih produktov pohištva in velikoserijsko proizvodnjo komponent za sedežne garniture, postelje, omare itd.. Pri izdelavi omenjenih komponent, katere so v 90% izdelane iz bukovega lesa.

Predmet projekta je bil razvoj novega programa multi-finkcionalnih klubskih mizic z vgrajenim brezžičnim polnilcem za pametne telefone. Združevanje moderne tehnologije s klasičnimi pohištvenimi elementi je skladno z razvojem tehnologije pomemben trend zadnjih 20ih let. Razvoj več-funkcionalne klubske mizice je vključujeval vse od oblikovanja elementa z namenom, da so vsi tehnični deli in elektronske komponente skrite in estetsko vključene v končni izdelek, testiranja in definiranja osnovnih delov elementa v interakciji z brezžičnim polnilcem (segrevanje polnilca in naprave, ki se polni ima lahko s časom poškoduje les, barvo, lak ob nepravilni integraciji), funkcionalnosti integracije (vgradnja elementa ne sme vplivati na osnovne lastnosti mizice iz masivnega pohištva) in ne nazadnje še razvoj primernih oblik, barv (splošnega dizajna) za posamezne tuje trge, na katere načrtujemo vstopiti z novim izdelkom.

Celovita ponudba izdelkov je pomemben faktor pri naših kupcih. Inovativnost našega izdelka pa nam bo omogočila vzpostavitev dolgoročne rasti in širitev na tuje trge.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Projekt je dobil sofinanciranje po razpisu Slovenskega regionalno razvojnega sklada "Spodbude za MSP v lesarstvu 2016" v višini 366.219,10 EUR.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost podjetja je velikoserijska izdelava polizdelkov oz. t.i. komponent pohištva. V letu 2017 smo razvili lastne končne produkte - mize, klubske mize in nočne omarice, s inovativnim in modernim dizajnom s katerimi sedaj vstopamo v dejavnost izdelave velikoserijske proizvodnje končnih izdelkov pohištva.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • rast prometa in povečanje produktivnosti,
  • uvedba nove tehnološke linije za proizvodnjo inovativnih izdelkov iz masivnega lesa s posebnimi funkcionalnostmi, ki so plod lastnega razvoja,
  • stalno izpopolnjevanje zadovoljstva kupcev (s kratkimi dobavnimi roki, kakovostjo, novimi funkcionalnostmi in ceno) ter mednarodne pozicije na trgu,
  • povečevanje vlaganj v razvoj in raziskave,
  • zagotoviti dolgoročne vire za financiranje investicije in rasti,
  • ustvarjati rast podjetja tudi z novi delovnimi mesti.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečan prihodek podjetja s ponudbo novega, inovativnega izdelka,
  • Vstop na tuje trge z inovativnim izdelkom,
  • Povečana produktivnost in posledično dobičkonosnost podjetja z uvedbo nove, moderne tehnološke linije za proizvodnjo,
  • Povečanje števila zaposlenih zaradi rasti proizvodnje z novimi proizvodnimi kapacitetami in novim izdelkom.


www.eu-skladi.si/

www.regionalnisklad.si/