Sončna Elektrarna

CILJ
Temeljni cilj investicije je zmanjšanje stroška za energent elektrike.
Glede na opredeljeno problematiko so splošni cilji investicije sledeči:

 -Prispevek k okolj prazni proizvodnji rabi energije OVE;
 -izboljšanje okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev;
 -zmanjšanje emisij CO2;
 -zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov podjetja; to zajame stroške tako za energent kot za vzdrževanje; 
 -doseči nizko amortizacijsko dobro investicije;
 -z zmanjšanjem obratovalnih stroškov lahko podjetje vlaga v strojno in ostalo opremo;

REZULTATI
1. proizvodnja električne energije v višini 235.938,12 kWh/letno,
2. manj CO2 izpustov za 259,9 ton 115.609,67 kg CO2/ letno,


POVZETEK
Podjetje je s pomočjo sofinanciranja Evropske unije in Republike Slovenije v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021) investiralo v sončno elektrarno.

Namen investicije je omogočiti podjetju lastne proizvodne kapacitete za proizvodnjo električne energije in posledično bolj okolju prijazno poslovanje.


Investicija je bila zaključena v letu 2022.

Višina sofinanciranja je 45.594,00 EUR, kar predstavlja 20% celotne investicije.

www.eu-skladi.si/